SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments

SN 7/2022 

Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem 

12.03.2022