SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
Nr.3/2016

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

09.03.2016.