SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
Nr.38/2021

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

1.01.2022.