SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
27/2022 Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 31.12.2022.
30/2010 Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 01.09.2010.

Spēkā esošā redakcija

Noteikumi zaudējuši spēku

25/2010 Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs 21.07.2010.

Spēkā esošā redakcija

Noteikumi zaudējuši spēku