SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
30/2010 Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 01.09.2010. Spēkā esošā redakcija
25/2010 Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs 21.07.2010. Spēkā esošā redakcija
GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
  2019    
12/2019

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

30.10.2019. Grozījumi
  2014    
11/2014 Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.25/2010 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” 25.04.2014 Grozījumi
2/2014 Grozījumi 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 12.03.2014 Grozījumi
  2013    
56/2013 Grozījumi 17.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.25/2010 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” 01.01.2014. Grozījumi
11/2013 Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 29.05.2013. Grozījumi
7/2013 Grozījums 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.03.2013. Grozījumi
  2012    
18/2012 Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos nr.30/2010 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 15.08.2012. Grozījumi
  2011    
13/2011 Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 21.04.2011. Grozījumi