Statuss:
Atvērts
Logo

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001

Ogres novada pašvaldība kā sadarbības partneris piedalās Izglītības valsts kvalitātes dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta ietvaros paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.klasei.

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Pumpurs atbalsts
Pumpurs
Pumpurs
Pumpurs atbalsts
Pumpurs
Projekta “PuMPuRS” ietvaros uzlabojas skolēnu mācību sasniegumi
Projektā “Pumpurs” iesaistījušās vēl divas skolas Ogres novadā
Pumpurs
Attālināto mācību laikā būtisku atbalstu skolēniem sniedz projekts “PuMPuRS”
Projektā “PuMPuRS” atbalstu mācībās saņem gan klātienē, gan attālināti
Lielākajās Ogres novada skolās tiek īstenots projekts “PuMPuRS”
Arī šajā semestrī projektā “PuMPuRS” skolēni saņēma individuālu atbalstu mācībās
Projektā “PuMPuRS” individuālās konsultācijas notiek attālināti
Individuālās konsultācijas projektā “PuMPuRS” notiks attālināti
Projektā “PuMPuRS” individuālu atbalstu mācībās saņem jau 228 skolēni
Projektā “PuMPuRS” skolēni saņem individuālu atbalstu mācībās
Projektā “Pumpurs” iesaistās arvien vairāk Ogres novada skolēnu
Projektā “PuMPuRS” iesaistās jau 191 skolēns Ogres novadā