Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
    Projekta nosaukums “Uzņēmējdarbības attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu Ogrē” Iesniedzējs Ogres novada pašvaldība …
    Projekta nosaukums Grants ceļu posmu pārbūve Ogres novadā Iesniedzējs Ogres novada pašvaldība Projekta mērķis   Grants ceļu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis: saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā. Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība. Konkursa būtība:…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis Uzlabot dzīves kvalitāti Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu Konkursa organizētājs Ogres novada pašvaldība Konkursa būtība Konkursa ietvaros iedzīvotāju grupas,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības iniciatīvas kultūras un sporta pasākumu organizēšanā Ogres novada teritorijā. Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība. Konkursa būtība: konkursa ietvaros nevalstiskās organizācijas un…
  Lauku atbalsta dienesta un biedrības “Zied Zeme” atbalstītā projekta Nr.19-04-AL02-A019.2202-000006 “Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošana” ietvaros tiks nodrošināta brīvdabas skatuves būvniecība, stāvlaukuma bruģēšana un gājēju taciņu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis Lai nodrošinātu dabas kompleksa – upes ieleja aizsardzību, sadarboties pašvaldībai ar zemes īpašniekiem, saglabāt teritorijai raksturīgo reljefu, ainavu, nodrošinot bioloģiski vērtīgāko platību un dzīvotņu saglabāšanu un uzturēšanu…
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros 2019. gada 1. novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Ogres…
  Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ogres novada pašvaldība, un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un…
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu otrā atlases kārtas ietvaros 2018.gada 6…