Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības iniciatīvas kultūras un sporta pasākumu organizēšanā Ogres novada teritorijā. Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība. Konkursa būtība: konkursa ietvaros nevalstiskās organizācijas un…
  Lauku atbalsta dienesta un biedrības “Zied Zeme” atbalstītā projekta Nr.19-04-AL02-A019.2202-000006 “Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošana” ietvaros tiks nodrošināta brīvdabas skatuves būvniecība, stāvlaukuma bruģēšana un gājēju taciņu…
  Projekta mērķis Lai nodrošinātu dabas kompleksa – upes ieleja aizsardzību, sadarboties pašvaldībai ar zemes īpašniekiem, saglabāt teritorijai raksturīgo reljefu, ainavu, nodrošinot bioloģiski vērtīgāko platību un dzīvotņu saglabāšanu un uzturēšanu…
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros 2019. gada 1. novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Ogres…
  Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ogres novada pašvaldība, un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un…
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu otrā atlases kārtas ietvaros 2018.gada 6…
  2018. gada 15. novembrī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par dalību ar līdzfinansējumu Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludinātajā projektu konkursā ar projektu “Publiski pieejamās ūdens tūristu apmetnes vietas drošības un…
  Ogres novada pašvaldības Sociālais dienests uzsāka Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta īstenošanu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ogres novada pašvaldības Sociālais dienests…
  2019. gada 26. februārī ir parakstīts trīspusējais līgums starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA ”Vides investīciju fonds” un Ogres novada pašvaldību par projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2019. gada 21. februārī tika pieņemts lēmums par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu. Pamatojoties uz šo lēmumu un apstiprināto konkursa nolikumu, kas nosaka konkursa…