Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis Uzlabot dzīves kvalitāti Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu Konkursa organizētājs Ogres novada pašvaldība Konkursa būtība Konkursa ietvaros iedzīvotāju grupas,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības iniciatīvas kultūras un sporta pasākumu organizēšanā Ogres novada teritorijā. Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība. Konkursa būtība: konkursa ietvaros nevalstiskās organizācijas un…
  Ogres novada pašvaldība īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu „NOAH” kopā ar 17 citiem Baltijas jūras reģiona partneriem (no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Somijas) un projekta vadošo…
  Ogres novada domes sēdē 2018. gada 20. septembrī tika pieņemts lēmums par novada pašvaldības dalību projektu konkursā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu…
  2018. gada 5. novembrī Ogres novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījušas vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija”, Nr. 5.6.2.0…
  Piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu, tiek īstenots projekts “Ēkas Ogrē, Upes prospektā 16 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām”, kas paredz ēkas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Domes sēdē 20.09.2018. ir pieņemts lēmums par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” izsludināšanu un apstiprināts šī konkursa nolikums. Nolikums nosaka konkursa organizēšanas un budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtību sakrālā…
    Projekta nosaukums Suntažu tirgus laukuma izveide Iesniedzējs Ogres novada pašvaldība Projekta mērķis Projekta mērķis ir izveidot…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības iniciatīvas kultūras un sporta pasākumu organizēšanā Ogres novada teritorijā. Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība. Konkursa būtība: konkursa ietvaros nevalstiskās organizācijas un…
  Projekta nosaukums : Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā Projekta numurs : 8.1.2.0/17/I/008 Finansējuma saņēmējs : OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.:90000024455 Jur…