SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
37/2010 Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras “Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” nolikums 13.11.2010.
GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
  2013    
23/2013 Grozījumi 21.10.2010. Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.37/2010 “Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” nolikums”” 01.01.2014.