Vārds, uzvārds 

Apbalvojums

Kad piešķirts

Maija Amoliņa  Atzinības krusts 2011. gads

Leons Amoliņš

Triju Zvaigžņu ordenis

Ogres Goda pilsonis

2005. gads

2004. gads

Agita Auziņa

Triju Zvaigžņu ordenis

1997. gads

Mārtiņš Baltais Viestura ordenis 2016. gads

Anna Baumane

Triju Zvaigžņu ordenis

2000. gads

Jūlijs Beļavnieks

Atzinības krusts

Ogres Goda pilsonis

2012. gads

2013. gads

Aira Birziņa Triju Zvaigžņu ordenis 2015. gads
Anatolijs Caune Triju Zvaigžņu ordenis 2003. gads
Andris Dambis

Triju Zvaigžņu ordenis

Ogres Goda pilsonis

2013. gads

2012. gads

Egīls Dzelzītis Atzinības krusts 2012. gads

Maija Elstiņa

Triju Zvaigžņu ordenis

1998. gads

Irina Grigale

Atzinības krusts

2009. gads

Georgs Kerlins Viestura ordenis 2007. gads

Juris Kiukucāns

Viestura ordenis

2004. gads

Jānis Kreiers Viestura ordenis 2011. gads
Dagnija Liepiņa Atzinības krusts 2018. gads

Marija Liepiņa

Atzinības krusts

2005. gads

Kornēlija Lukševica

Atzinības krusts

Ogres Goda pilsone

2014. gads

2003. gads

Leonīds Pētersons

Atzinības krusts

2009. gads

Ernests Punculs Viestura ordenis 2018. gads
Mārīte Puriņa Atzinības krusts 2018. gads
Daina Raituma

Atzinības krusts

Ogres Goda pilsone

2017. gads

2018. gads

Māra Rudzāte Atzinības krusts 2017. gads

Elmārs Pļaviņš

Viestura ordenis

2009. gads

Ints Siliņš

Triju Zvaigžņu ordenis

1995. gads

Māra Skrīvele

Triju Zvaigžņu ordenis

1999. gads

Ludmila Sokolova

Triju Zvaigžņu ordenis

2003. gads

Dzidra Sproģe

Atzinības krusts

Ogres Goda pilsonis

2016. gads

2016. gads

Aija Staņus

Viestura ordenis

2009. gads

Lidija Tikiņa Atzinības krusts 2005. gads
Jānis Turks Viestura ordenis 2007. gads
Juris Višņakovs Viestura ordenis 2010. gads
Lidija Vītola

Atzinības krusts

Ogres Goda pilsonis

2016. gads

2002. gads

Jānis Zirnis

Triju Zvaigžņu ordenis

Ogres Goda pilsonis

2008. gads

2012. gads

Vārds, uzvārds

Apbalvojums

Kad piešķirts

Leons Amoliņš Ogres Goda pilsonis 2004. gads
Inta Auziņa Ogres Goda pilsonis 2017. gads
Jūlijs Beļavnieks Ogres Goda pilsonis 2013. gads
Andris Dambis Ogres Goda pilsonis 2012. gads
Valentīna Dubovska Ogres Goda pilsonis 2015. gads
Egīls Dzelzītis Ogres Goda pilsonis 2020. gads
Dzidra Eiduka Ogres Goda pilsonis 2012. gads
Ilze Jankuna Ogres Goda pilsonis 2018. gads
Jānis Kaijaks Ogres Goda pilsonis 2019. gads
Ivars Kaļķis Ogres Goda pilsonis 2012. gads
Vilis Kokamegi Ogres Goda pilsonis 2016. gads

Inese Olga Lemhena

Ogres Goda pilsonis

2002. gads

Kornēlija Lukševica

Ogres Goda pilsonis

70. gadi, atjaunots 2003. gadā

Daina Raituma Ogres Goda pilsonis 2018. gads
Juris Ramba Ogres Goda pilsonis 2020. gads
Nikolajs Sapožņikovs Ogres Goda pilsonis 2015. gads
Dzidra Sproģe Ogres Goda pilsonis 2016. gads

Benita Špakovska

Ogres Goda pilsonis

2007. gads

Ludvigs Tribockis Ogres Goda pilsonis 2003. gads, atcelts 2005.gadā  atjaunots 2020. gadā
Jānis Trops Ogres Goda pilsonis 2009. gads

Vija Vansoviča

Ogres Goda pilsonis

1988. gads, atjaunots 2003. gadā

Igors Viktorovs Ogres Goda pilsonis 2018. gads

Lidija Vītola

Ogres Goda pilsonis

2002. gads

Harijs Zariņš Ogres Goda pilsonis 2016.gads
Jānis Zirnis Ogres Goda pilsonis 2012. gads
Anita Ausjuka Ogres Goda pilsonis

2021. gads

Lauma Straume Ogres Goda pilsonis

2021. gads

Vārds, uzvārds

Dzīves gadi

Apbalvojums; kad piešķirts

Maigurs Andermanis

07.07.1922. – 05.07.2011.

Triju Zvaigžņu ordenis, 2003. gads

Pēteris Aulmanis

02.09.1942. - 10.11.2016.

Ogres Goda pilsonis, 2014. gads

Alfons Normunds Āliņš

02.08.1932. – 24.09.2010.

Ogres Goda pilsonis, 2007. gads

Imants Baumanis 21.04.1934. – 12.05.2019. Atzinības krusts, 2012. gads

Alberts Bergmanis

01.09.1919. – 24.01.2008.

Ogres Goda pilsonis, 2002. gads

Arvīds Boķis

26.09.1927. – 10.12.2010.

Ogres Goda pilsonis, 80. gados, atjaunots 2003. gadā

Milda Feldmane

21.10.1910. – 18.11.2005.

Triju Zvaigžņu ordenis, 1998. gadā, Ogres Goda pilsonis, 2002. gadā

Rozālija Galvanovska

28.01.1941. - 02.09.2019. Ogres Goda pilsonis, 2011. gads
Ojārs Grasis 01.26.1935. - 04.16.2018. Triju Zvaigžņu ordenis, 2005. gads
Viktors Grižibovskis 08.01.1928. - 27.08.2013. Ogres Goda pilsonis, 2008. gads
Georgs Gutpelcs 20.12.1936. - 16.03.2019.

Ogres Goda pilsonis, 2012. gads, Atzinības krusts, 2016. gads

Visvaldis Hermanis   Triju Zvaigžņu ordenis, 1997. gads
Raimonds Javoišs 02.08.1942. – 26.05.2019. Ogres Goda pilsonis, 2004. gads

Ada Jurjāne

07.05.1923. – 18.12.2003.

Triju Zvaigžņu ordenis, 2002. gadā, Ogres Goda pilsonis, 2002. gadā

Ilga Hermīne Legzdiņa 02.04.1924. - 27.11.2018. Triju Zvaigžņu ordenis, 1999. gads

Ārvaldis Līgonis Lilientāls

07.08.1931.-10.02.2009.

Viestura ordenis, 2004. gads

Jānis Līmans

05.04.1939. – 21.01.2002.

Triju Zvaigžņu ordenis, 1999. gadā, Ogres Goda pilsonis, 2002. gadā

Augusts Meijers

19.02.1923. – 13.10.2002.

Triju Zvaigžņu ordenis,1997. gadā, Ogres Goda pilsonis, 2002. gadā

Vitauts Mihalovskis 15.02.1946. – 09.05.2020.

Viestura ordenis, 2004. gadā, Ogres Goda pilsonis, 2011. gadā

Vilma Millere 30.01.1926. - 14.12.2011. Ogres Goda pilsonis 1988. gadā, atjaunots 2003. gadā
Andrejs Mizis 12.03.1936. - 29.04.2019.

Atzinības krusts, 2007. gads

Ilga Rēdmane 30.07.1939. – 23.11.2020. Ogres Goda pilsonis, 2014. gads
Margarita Šakina 13.03.1926. - 27.02.2014. Atzinības krusts, 2007. gads
Jānis Špakovskis 05.05.1935. - 26.05.2014. Ogres Goda pilsonis, 2007. gads
Georgijs Tailovs 13./26.11.1914. - 08.05.2014. Ogres Goda pilsonis, 2004.gads

Džons des Tombe

09.06.1938. – 2005.

Ogres Goda pilsonis, 2002. gads

Egils Vilnītis 20.01.1943. - 22.11.2018. Atzinības krusts, 2013. gads

Rasma Zaķe

23.02.1932. – 24.08.2008.

Ogres Goda pilsonis, 2004. gads